Historie BPS

 • 28. 3. 2003 žádost o dotaci na KÚKK Hradec Králové na projekt kompostárny
 • 24. 6. 2003 smlouva s Ekorou na zpracování projektu kompostárny
 • 20. 10. 2003 zápis z jednání na KÚKK HK - doporučena anaerobní fermentace
 • 25. 2. 2004 zápis z jednání (za přítomnosti inspektorů EU) na KÚKK HK doporučení výstavby fermentační stanice
 • 15. 3. 2004 písemná podpora projektu ferm. stanice v areálu ČOV Úpice od inspektorů EU
 • 14. 12. 2004 povolení k umístění stavby a stavbě
 • 24. 1. 2005 kladné stanovisko KÚKK HK k záměru vybudování „Integrovaného systému nakládání s bioologickými odpady Úpice“
 • 1.1.2013 uvedení do provozu nového příjmového objektu

Financování
Spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj – Operační program Infrastruktura a Státním fondem životního prostředí ČR. Královéhradecký kraj podpořil zpracování projektové dokumentace.

 • Celkové náklady: 56 687 863 Kč
 • Dotace EU z OP: 30 977 300 Kč
 • Dotace SFŽP ČR: 4 130 300 Kč
 • Půjčka SFŽP ČR: 2 065 100 Kč