Bioplynová fermentační stanice

Fermentace = rozklad organické hmoty prostřednictvím bakterií za nepřístupu kyslíku, který vede k vývinu bioplynu.

 • Moderní konstrukce stanice bez negativních dopadů na životní prostředí
 • Řešení nakládání s biologickým odpadem a kalem z ČOV
 • Vyrobené množství bioplynu: cca 500 000 m3/rok
 • Vyrobené množství elektrické energie: 780000 kW/rok
 • Odstředěný substrát 25 % sušiny - 2 550 t/rok

Zpracování odpadů

 • Svoz a likvidace odpadů z domácností
 • Svoz a likvidace odpadů z jídelen a restaurací
 • Likvidace bioodpadů z veřejné zeleně
 • Likvidace bioodpadů od podnikatelských subjektů
 • Likvidace kalů z ČOV

Surovina

Bioplynová fermentační stanice má kapacitu 10 000 t bioodpadů za rok.

 • 500 t zelených odpadů (tráva, seno, listí, zvadlé květiny, rostliny z květináčů bez uměl. a kov. přízdob, substrátů, kořenů)
 • 2310 t naředěných kalů z ČOV se sušinou 2,5 % za rok
 • 3600 t odpady z jatek, kuchyňské odpady (ovoce a zelenina, zbytky pečiva, skořápky z vajíček, maso), odpady z pekáren, hnůj z chovu drobných zvířat

Prezentace o stanici

Zkušenosti z přípravy výstavby a stavby stanice